Turistické trasy v okolí Penzionu Vysočina

Žďár nad Sázavou - Radostín

Délka: 13,8 km
Obtížnost: středně náročná
Okruh: NE, Značení: značená

Trasa začíná na náměstí ve Žďáru nad Sázavou a pokračuje po červené kolem kostela sv. Prokopa a dolů po schodech k řece Sázavě. Po červené dojdeme k areálu zámku, překročíme po lávce Sázavu a podél zámku a Dolního hřbitova trasa vede k hrázy Pilské nádrže. Zde pokračuje trasa chvíli rovně po silnici, chvíli bez turistického značení, do obce Polnička. Před Polničkou trasa opět narazí na červenou značku a po ní jde podél Sázavy k Velkému Dářku. Cestou míjí několik rybníků, Hamerský, Stříbrný, Kamenný, Železný a Nový, za kterým se již nachází vlastní vodní nádrž. Na křižovatce turistických cest se dáme po naučné stezce a modré turistické trase do národní přírodní rezervace Dářko s nejrozsáhlejším rašeliništěm Žďárských vrchů. Trasa končí v Radostíně v přírodní rezervaci Radostín.

Dist. Lokalita Výška   Popis
0,0 Žďár nad Sázavou - náměstí  582 m n.m.     
3,1 Zámek Žďár nad Sázavou   572 m n.m.     
3,8 Pilská nádrž - hráz 581 m n.m.    po silnici bez turistického značení
6,4 Polnička    590 m n.m.     
9,7 Velké Dářko - loděnice   628 m n.m.     
13,8 Radostín  627 m n.m.     


Žďár nad Sázavou - město leží uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jedinečnou architektonickou památkou, která byla v prosinci 1994 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO je poutní kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře. Mezi další významné památky se řadí: zámek, kaple sv. Markéty, radnice čp. 294, tvrz čp. 276.

Zámek Žďár nad Sázavou - v zámku najdete několik zajímavých expozic a výstav. Světoznámé je muzeum knihy, největší tohoto druhu v Evropě, stálá výstava „300 let klavíru“ expozice ze života Jana Santiniho Aichla, Galerie Kinských. V areálu zámku se také nachází konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie, nejstarší základní škola v regionu, muzeum místního hasičského sboru.

Pilská nádrž - hráz - vodní plocha leží v příjemném prostředí za městem. Je hojně využívaná nejen ke koupání, ale i k rybaření. Hlavní pláž je travnatá a do vody se vstupuje po jemném písku.

Polnička - V obci se zachovaly pozůstatky tvrze, o níž jsou první zmínky z roku 1616 a několik lidových staveb. Na návsi stojí kaplička s věžičkou. Leží tady přírodní rezervace.

Velké Dářko - loděnice - Největší rybník na Českomoravské vrchovině. Z rybníku odtéká řeka Sázava. Na břehu od roku 1961 státní přírodní rezervace Dářko.

Radostín - Malebná vesnička mezi Malým a Velkým Dářkem. Dominantou obce jsou dva návesní rybníky osázené rákosím a lekníny.

 

Výlet do okolí - Okolo Žďáru nad Sázavou

Délka: 18,8 km
Obtížnost: středně náročná
Okruh: ANO, Značení: značená 
Trasa začíná v centru Žďáru nad Sázavou u tvrze a pokračuje po červené turistické značce ven z města směrem k obci Hamry nad Sázavou. Po překonání železniční tratě červenou značku opustíme a po silnici dojdeme do obce Hamry k autobusové stanici. Pokračuje chvíli po silnici směrem na Havlíčkův Brod, po chvíli vlevo k několika rybníkům. Nejprve jdeme kolem Farského rybníku, pak následují Kriegrův, Pod cestou,Hluboký a Sázavský rybník. Odtud pokračujeme chvíli lesem, poté po louce zpět na silnici do Havlíčkova Brodu. Po chvíli odbočíme vpravo a po žluté turistické značce a lesem dojdeme do obce Najdek. Cestou si můžeme udělat odbočku k lomu Štěnice. Zde se žlutá značka spojuje s červenou a pokračují společně. Přejdeme přes řeku Sázava, pokračujeme vlevo a obejdeme Brdličkův mlýn a Rozštípenou skálu. Poté opustíme okraj lesa a zabočíme vlevo kolem obce. Silnici po chvíli opustíme a vpravo stoupáme na vrch Peperek. Sestupujeme po lesní cestě ke křižovatce a zabočíme vpravo. Lesem jdeme kolem rybníku Rejznarka, jezírka Vápenice (zde odbočíme vpravo po modré tur. značce) ven z lesa kolem rybníku Miškovec. Modrá turistická značka nás vede kolem Starého dvora a odtud po žluté k zámku ve Žďáru nad Sázavou. Zde se napojíme na červenou značku a kolem Branského 
zčásti po břehu řeky Sázavy se vrátíme zpět do centra Žďáru nad Sázavou. 

Dist. Lokalita Výška Popis
0,0 Žďár nad Sázavou 573 m n.m.  
2,8 Farský rybník 551 m n.m. silnice, trasa se napojí na cyklotrasu
4,7 Česká Mez – rozc. 593 m n.m.  
6,8 Rozštípená skála 593 m n.m.  
8,3 Samotín rozc. 603 m n.m.  
8,7 Peperek 671 m n.m. trasa se napojí na cyklotrasu
12,0 Jezero Vápenice 629 m n.m.  
13,2 U Jordánku 629 m n.m. pouze část trasy turisticky značená, poté se odbočí na cyklotrasu
18,8 Žďár nad Sázavou
 653 m n.m.

 

 Město Žďár nad Sázavou leží uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jedinečnou architektonickou památkou, která byla v prosinci 1994 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO je poutní kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře. Mezi další významné památky se řadí: zámek, kaple sv. Markéty, radnice čp. 294, tvrz čp. 276.

Rozštípená skála - přírodní památka. Důvodem ochrany je význačný skalní útvar tvořený rulovou skalní stěnou. Skalní stěna je ve spodní části rozštípnuta zvětralou puklinou o délce 10 m a šířce cca 2 m. Podle tohoto rozštípnutí dostal skalní útvar svůj název.

Peperek - vrchol kopce zaujímá stejnojmenná přírodní památka. Nachází se tady skalní stěna 300m dlouhá přerušená dvěma širokými depresemi, z nichž vycházejí balvanové proudy. Vrchol je však zarostlý a neposkytuje žádné rozhledy.