Okolí - výlety, volný čas

Rekreační oblast Velké Dářko-Škrdlovice se nachází v jednom z nejkrásnějších míst naší vlasti u rybníka Velké Dářko. Oblast je významným centrem cestovního ruchu a turistiky s řadou přírodních krás. Je vzdálena 11 km od města Žďár nad Sázavou. Nádherné západy slunce, písečné a travnaté pláže, křišťálově čistá voda ke koupání, vodní sporty, půjčovna lodiček v areálu Jachting Clubu ŽĎAS.

 

Značené turistické cesty, naučná stezka 10 km kolem rybníka Velké Dářko. Kraj vhodný pro cykloturistiku. V zimním období mnoho kilometrů běžeckých tratí a lyžařské vleky Ski areál Svratka a sjezdovka na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. Rybářům slouží Pilská nádrž, rybník Strž a Nový rybník pod Dářkem s rybářskou rychtou. Možnost výletů do turistických středisek na Vysočině jako jsou Svratka, Křížánky, Milovy, Sykovec, Sněžné, Tři Studně, Maršovská Rychta, Nové Město na Moravě , Polička, Hlinsko, Přibyslav, Vírská přehrada, hrad Pernštejn, Peperek, Babylon, Račín, skanzen Vysočina, romantická a divoká rokle Dubravky, Štíří důl a rybník Řeka.

Cyklotrasy - naleznete zde 

Turistické trasy - naleznete zde 

Běžkařské tratě - naleznete zde  

TURISTICKÝ PRŮVODCE - naleznete zde 

Fotogalerii okolí od našich hostů - naleznete zde

TIPY NA VÝLETY: 

  -  letecký pohled ZDE 

Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého  nedaleko Žďárského kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných lidí. Podnět vyšel od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého ještě před blahoslavením a posléze kanonizací této osobnosti. Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tato skutečnost má vycházet z legendy, ve které se praví, že se v místě, kde Jan Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem. To je vyjádřením legendy, podle které světec zaplatil svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie.
Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, atribut sv. Jana Nepomuckého, obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky. Znázorněný jazyk má být symbolem vítězné zbraně – meče mučedníka Jana. Proto také některá okna mají tvar jazyka, konkrétně ta v lucernových kaplích nad vstupními vestibuly. Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst a jeho areál místem pro uskutečnění mnohých velkolepých barokních slavností.V roce 1994 započala příprava podkladů pro žádost o zařazení areálu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Na sklonku roku 1994 Výbor pro světové dědictví UNESCO schválil zařazení poutního kostela na tento prestižní seznam.

 Založení kláštera ve Žďáru inicioval otec svaté Zdislavy, Přibyslav z Křižanova. Jeho nápad však realizovali až jeho zeťové Boček z Obřan a Smil z Lichtenburka. Za tímto účelem pozvali v roce 1252 z Nepomuku skupinu cisterciáckých mnichů, kterým na výstavbu kláštera darovali pozemky a v dědictví odkázali část svých majetků. Klášter prošel všemi historickými i společenskými změnami. Za husitských válek byl vydrancován a vypálen. K obnově došlo až za vlády krále Jiřího z Poděbrad. Kardinál František z Ditrichštejna jej v roce 1606 přičlenil k biskupským statkům. 

GLASS GALERIE SVOBODA

Výstavní a prodejní galerie přímo ve Škrdlovicích nabízí nezapomenutelný zážitek z vystavovaných exponátů. Najdete zde autorské unikáty sklářského výtvarníka Jaraslava Svobody.V Galerii jsou také vystaveny na prodej umělecká díla dalších autorů nejen z Vysočiny.Najdete zde šperky, obrazy, sochy a další umělecké předměty. 

SKLÁŘSKÁ HUŤ AGS JAROSLAV SVOBODA

Sklárny AGS Jaroslav Svoboda - prodejnaSklářská huť Svoboda vznikla po zvratu politických a hospodářských poměrů v roce 1989. Jaroslav Svoboda – zakladatel a majitel – se rozhodl pro její vznik poté, co ztratil své realizační zázemí. Škrdlovická sklárna, ve které mimo jiné pracoval, byla vrácena rodině Beránků. Neocenitelné zkušenosti, rodinná sklářská tradice, vitalita tohoto úmělce a několik spolupracovníků ze škrdlovické huti, to vše stálo u zrodu jeho vlastní sklárny Svoboda AGS, kterou založil okamžitě, jakmile tato forma podnikání byla možná, v roce 1990. Nejprve byla brusírna s prodejnou skla, 23.dubna 1993 byl zahájen provoz na dvoupánvové sklářské peci. Navštívíte-li někdy Karlov, budete příjemně překvapení krásnou vzorkovnou kde se nachází okolo 1 700 objektů, můžete exkurzí nahlédnout do sklářského provozu.

Sortiment sklářské huti Svoboda AGS je v oboru ručně tvarovaného hutnického skla jedním z nejrozsáhlejších na vysočině. Produkce patří do kategorie uměleckého, umělecko-řemeslného a dekorativního skla. Obsahuje vázy, mísy, svícny, těžítka, skleněné ovoce, květiny, nápojové sklo, ale i speciální ceny pro veletrhy a různé soutěže. Významnou částí produkce je individuální tvorba uměleckých originálů nebo práce pro architekturu.

 

Muzeum Nové generace 

Muzeum Nové generace Žďár nad Sázavou

Nechte se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských s unikátní multimediální zážitkovou expozicí pro malé i velké.

Lovecký zámeček KARLŠTEJN 

Lovecký zámeček KarlštejnZámek leží na úpatí Žďárských vrchů, 2 km východně od města Svratka.Historie loveckého zámečku spadá do počátku 18. století, kdy byla vybudována kaple sv. Jiljí. Při kapli začal r. 1776 tehdejší majitel rychmburského panství Filip Kinský budovat rokokový lovecký zámek, jehož stavba trvala déle než deset let. V této době byla také kolem zámku zřízena obora.V roce 1823 bylo celé rychmburské panství za jeden milion zlatých prodáno bavorským knížatům Thurn-Taxisum i se zámkem. Obora byla zrušena a zámek sloužil k ubytování lesního personálu.Dnes slouží zámek jako rekreační středisko. Pro nové využití byly upraveny interiéry, ale jejich celkový ráz stejně jako vnější vzhled budovy byly zachovány.Jádro zámku tvoří jednopatrová budova, pokrytá dvojitou sedlovou střechou, s hodovní síní a obývacími místnostmi. Vstupní průčelí, s balkonem neseným sloupy, je obráceno k severu.Balkon je zdobený železnou mříží, kterou koval březinský chalupník Kaplan v rámci robotní povinnosti. Kvýchodnímu a západnímu nároží hlavní budovy přiléhají přízemní boční křídla, zakončená půlválcovými přístavbami. V jedné z nich byla umístěna kuchyně a v druhé zámecká kaple sv. Jiljí.Severně od hlavní budovy jsou dvě přízemní, do pravého úhlu zalomená stavení, která původně sloužila jako konírna a hospodářské budovy loveckého zámku. 

- Hřbitov - Dolní (morový), Žďár nad Sázavou Dolní - morový hřbitov 

 

Dolní hřbitov je jednou z prvních staveb, kterou pro žďárský klášter, konkrétně opata Václava Vejmluvu, realizoval architekt Jan Blažej Santini Aichel. Stavbu hřbitova vyvolala reálná hrozba morové epidemie, která se ovšem žďárskému panství nakonec vyhnula.  

 

 

 

 

Socha M. Olšiaka - Býk- Sochy Michala Olšiaka, okolí Žďáru nad Sázavou 

Michal Olšiak se narodil v roce 1978 ve Žďáře nad Sázavou. Po vystudování místního gymnázia se střídavě věnuje malířství, sochařství a cestování. Má již za sebou přes 10 samostatných výstav. Většina obrazů je malovaná olejem, nebo kombinovanou technikou.

Jeho plastiky jsou v Česku, v Německu a v Itálii. Účastnil se také několika mezinárodních mistrovství v sochání z písku, kde se umístil na předních místech. V poslední době, co se soch týče, pracuje více monumentálních plastikách z betonu a pískovce, jež začleňuje do krajiny.

 

 

 

Hrad Ledeč nad Sázavou- Hrad Ledeč nad Sázavou 

Ledečský hrad stojí na skalním ostrohu, pod nímž protéká řeka Sázava. Svým raně gotickým jádrem (věž bergfritového typu, východní palác, zbytky parkánu) náleží k nejstarším šlechtickým sídlům, stavěným v polovině 13. století. Hrad byl postupně přistavován goticky, renesančně a barokně až do dnešní podoby.
Na ledečském panství se vystřídala řada majitelů. 

  Odkaz na stránky obce Škrdlovice:  zdeDALŠÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA ZDE